Gezin als doelgroep

Naast ouders als doelgroep richtten wij ons ook op het gezin als geheel. Door de diversiteit binnen gezinnen kan dit een lastig te bereiken doelgroep zijn.

Gezinssamenstelling

Wij houden, in de communicatie naar gezinnen toe altijd rekening met de mogelijke samenstelling die een gezin kan hebben. In de meer traditionele vorm bestaat een gezin uit een moeder, een vader en een of meerdere kinderen met dezelfde of met verschillende leeftijden. Het gezin kan echter ook uit een alleenstaande ouder met een of meerdere kinderen of uit twee ouders van hetzelfde geslacht bestaan. Wij vinden het daarom altijd belangrijk te onderzoeken met welke gezinssamenstellingen wij te maken kunnen hebben omdat dit de mate van bereikbaarheid kan beïnvloeden.

Gezinsdynamiek

Wanneer het gezin als doelgroep wordt genomen houden wij rekening met de dynamiek van het gezin. Anders dan wanneer u enkel de ouders wil bereiken dient u bij het richtten tot het gezin zowel rekening te houden met de wensen en behoeften van volwassen als met die van kinderen. Daarnaast is het van belang u te richten op de relatie tussen volwassenen en kinderen en de behoeften en wensen van het gezin als geheel. We proberen het gezin als geheel zo goed mogelijk te bereiken, maar we houden er ook rekening mee dat gezinsleden met elkaar communiceren en elkaars meningen kunnen beïnvloeden. Als u effectief wil communiceren met gezinnen is het dus van belang dat deze factoren in het communicatieproces worden meegenomen. Wanneer wij het gezin willen bereiken proberen wij daarom altijd aan te sluiten op de behoeften van de verschillende gezinsleden en de dynamiek binnen het gezin.