Onderwijs en leerkrachten als doelgroep

U heeft een educatief project en biedt een product of dienst aan, hoe krijgt u onderwijsprofessionals zover om dit ook daadwerkelijk te gaan gebruiken?

Uw educatieve diensten of producten bij het onderwijs bekend maken kan lastig zijn. Dit komt onder andere door het grote aantal diensten en producten waar scholen een keuze uit kunnen maken. En het beperkte budget waar scholen mee te maken hebben. Als een dienst niet gratis is wordt deze veelal sneller aan de kant geschoven. Ook wanneer een product of dienst wel gratis is kan het in de markt zetten moeilijk zijn.

Misschien is uw doel dat zoveel mogelijk leerkrachten uw product in de klas gaan gebruiken. Of u wilt dat onderwijsprofessionals uw dienst afnemen om zich verder te professionaliseren. Mogelijk wilt u dat het leerkrachtenteam bekend wordt met uw product zodat zij ouders kunnen adviseren dit te gebruiken. Leerkrachten zijn immers een belangrijke adviseur voor ouders op educatief gebied.

Lorejas weet hoe leerkrachten, schooldirecties en schoolbesturen het beste te bereiken zijn. Door de unieke kracht van uw product of dienst te gebruiken bereiken wij uw gewenste doelgroep en maken wij hen bekend met uw educatieve product of dienst. Er zijn diverse manieren waarop we het onderwijs kunnen bereiken graag gaan we daarover met u in gesprek. Neem contact met ons op!