Ouders als doelgroep

Hoe zorgen wij ervoor dat in een educatieve omgeving ouders het beste worden bereikt? Voor het succesvol bereiken van de gewenste doelgroep is het belangrijk zo goed mogelijk in te spelen op de eigenschappen, belangen en wensen van die doelgroep. Om zo optimaal mogelijk te communiceren met de doelgroep ouders betrekken en onderzoeken wij altijd de belangen, wensen en specifieke eigenschappen van deze doelgroep.

Ouders in het onderwijs

De doelgroep ouders en educatieve instellingen hebben een belangrijke gedeelde eigenschap; beiden stellen de ontwikkeling en het welzijn van het kind voorop. De bevordering van ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en goed contact tussen de onderwijsinstelling en de ouders kan op die ontwikkeling een positieve werking hebben. Wij vinden het daarom ook belangrijk de betrokkenheid van de doelgroep ouders positief te beïnvloeden, door het inzetten van meest passende communicatiemiddelen. Maar door de toenemende mate van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs zijn ouders kritischer geworden en hebben ouders ook meer inspraak en invloed in het onderwijs gekregen. Om de doelgroep ouders te bereiken houden wij altijd rekening met deze beide factoren.

Communiceren met ouders

Succesvolle communicatie met ouders in een educatieve omgeving is daarnaast afhankelijk van de manier waarop hierbij een aantal andere factoren worden betrokken. Ouders willen ten eerste graag op serieuze toon worden behandeld. De doelgroep ouders vindt het daarnaast prettig actief te worden benaderd, waarbij de mogelijkheid tot interactie aanwezig is. Ouders worden tenslotte graag als een partner gezien die waardevolle bijdragen, standpunten en meningen kan leveren. Daarnaast is het voor ouders van belang dat zij hun kind veiligheid en verzorging kunnen bieden, zicht hebben op de wereld van hun kind en het kind dat kunnen bieden om veilig en gezond op te groeien. Om de doelgroep ouders zo goed mogelijk te bereiken streven wij er daarom altijd naar deze wensen en belangen te betrekken in dit proces.

Ouders bereiken

Alle bovengenoemde eigenschappen, wensen en belangen van de doelgroep ouders zijn natuurlijk op vele verschillende manieren in te zetten. In de praktijk blijkt echter dat juist door deze specifieke eigenschappen van de doelgroep en door de vele mogelijkheden op het gebied van communicatie, het vaak lastig is de doelgroep op de juiste en meest optimale manier te bereiken. Op het optimaliseren van deze specifieke communicatie voor het bereiken van ouders binnen een educatieve omgeving ten behoeve van diverse projecten, hebben wij ons gespecialiseerd door middel van op maat gemaakte strategieën, campagnes, het ontwikkelen van apps en websites en het plannen van evenementen.

Heeft u een educatieve organisatie, een educatief project of evenement en bent u op zoek naar de beste manier om ouders te bereiken? Hiervoor bent u bij Lorejas aan het juiste adres.Wij zijn gespecialiseerd in het tot stand brengen van optimale communicatie tussen educatieve instellingen en de doelgroep ouders. Wij zijn daarin een uniek bedrijf.